බ්‍රිතාන්‍යයේ මිසයිල අත්හදාබැලීම අසාර්ථකයි(VIDEO)

Share

බ්‍රිතාන්‍යයේ ට්‍රයිඩන්ට් මිසයිලයක් අත්හදා බලා තිබෙනවා.

එම අත්හදා බැලීම අසාර්ථක වී ෆ්ලොරිඩා වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදට කඩා වැටුණු බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News