සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග පැවැත්වෙන දිනයන් මෙන්න

Share

ගිය වස­රට (2023) අදාළ අධ්‍ය­යන පොදු සහ­තික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභා­ගය මැයි 6 ආරම්භ කිරී­මට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව තීර­ණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මැයි 6 දා සිට මැයි 15 දා දක්වා විභා­ගය පැවැත්වේ.

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභා­ගය සැප්තැ­ම්බර් 15 දා සහ අධ්‍ය­යන පොදු සහ­තික පත්‍ර උසස් පෙළ විභා­ගය නොවැ­ම්බර් 25 සිට දෙසැ­ම්බර් 20 තෙක් පැවැ­ත්වී­ම­ටත් විභාග දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව සැල­සුම් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

2024 වස­රට අදා­ළව විභාග පැවැ­ත්වීම සම්බ­න්ධ­යෙන් නිවේ­ද­න­යක් නිකුත් කර­මින් විභාග කොම­සා­රිස් ජන­රාල් අමිත් ජය­සු­න්දර පවසා ඇත්තේ පැවැ­ත්වී­මට නිය­මිත අනෙ­කුත් විභාග සම්බ­න්ධ­යෙන් ඉදි­රි­යේදී දැනුම් දෙන බවයි.

Read more

Local News