පළාත් කිහිපයක උෂ්ණත්වය ඉහළට

Share

දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකම උෂ්ණත්වය අද දිනයේ ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

කෙසේ වෙතත් සවස් කාලයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති වන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

Read more

Local News