අධ්‍යාපනය දේශපාලන පාපන්දුවක් කරගතහොත් රට පරාජයට පත් වෙනවා – ජනපති කියයි

Share

අධ්‍යාපනය දේශපාලන පාපන්දුවක් කරගතහොත් රට පරාජයට පත්වන බව ජනාධිපති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ පවසනවා.

සමස්ත ලංකා වෘත්තීය දේශකවරුන්ගේ සංගමයේ 10 වන සම්මේලනය අමතමිනුයි ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

Read more

Local News