හෙට රටපුරා මැයි රැළි 40ක්

Share

ලෝක කම්කරු දිනය නිමිත්තෙන් මෙරට සියලුම දේශපාලන පක්ෂ හෙට (01) මැයි දිනය සැමරීමට සුදානම් වනවා.

රට පුරාම මැයි රැලි 40ක් සංවිධාන කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඉන් රැළි 14ක් පවත්වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනුයි.

Read more

Local News