විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින් වර්ජනයේ

Share

වැටුප් විෂමතාව හා ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින් අද (02) දහවල් 12 පසු සේවයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඊට සමගාමීව රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණ ද සංවිධානය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Read more

Local News