ශෝකය පළ කිරීමට ජනපති ඉරාන තානාපති කාර්යාලයට

Share

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අද (22) පෙරවරුවේ කොළඹ ඉරාන තානාපති කාර්යාලය වෙත ගොස් අභාවප්‍රාප්ත ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්‍රහම් රයිසිගේ හදිසි අභාවය වෙනුවෙන් සිය ශෝකය පළ කර තිබෙනවා.

Read more

Local News