ලංකාවේ ආර්ථිකය තවමත් අවධානම් – IMF කියයි

Share

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දී ඇති විස්තීරණ මුල්‍ය පහසුකම් වැඩසටහනේ දෙවන සමාලෝචනය අවසන් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව තුන්වන ණය වාරිකය ලෙස තවත් ඩොලර් මිලියන 336ක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට නියමිතයි.

ණය වාරිකය ලැබුණත් මෙරට ආර්ථිකය තවමත් ඇත්තේ අවධානමක බවයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පෙන්වා දෙන්නේ.

Read more

Local News