තවත් කොරෝනා රෝගීන් 188ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 188ක් වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය අංශ සදහන් කර තිබේ.

 

ඒ අනුව මේ වන විට අද දවසේ නව ආසාදිතයින් 445ක් වාර්තා වෙයි